E- TEBLİGAT BAŞVURUSUNDA GEÇ KALMAYIN « Reyhanli Gizem Gazetesi – Reyhanlının Bağımsız Siyasi Gazetesi Haberin Adersi- Güncel Haber Sitesi Reyhanlı'nın Kalbi

18 Eylül 2021 - 11:47

E- TEBLİGAT BAŞVURUSUNDA GEÇ KALMAYIN

E- TEBLİGAT BAŞVURUSUNDA GEÇ KALMAYIN
Son Güncelleme :

08 Aralık 2015 - 8:48

Bu Haber 4 kez okunmuştur.
reklam

213 sayılı VUK nun 456 sıra nolu Vergi Usul Genel Tebliğine istinaden Maliye Bakanlığı tarafından mükellefe yapılacak her türlü tebligatın elektronik ortamda yapılmasına elektronik tebligat yani e-tebligat denilmektedir.
E-Tebligat’a başvuru 01.10.2015 tarihinden itibaren başlamış olup, başvurular mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine şahsen veya www.gib.gov.tr adresinden yapılacaktır.
E-tebligat uygulamasına 01.01.2016 tarihinde başlanacak olup, mükelleflerin bu tarihten önce başvurmaları kaydı ile 01.10.2015 tarihinden itibaren elektronik olarak tebligat alabilirler.
Kurumlar vergisi mükellefleri tebliğin yayın tarihinden itibaren geçerli olmak üzere işe başlamalarını takip eden en geç 15 gün içerisinde başvuruda bulunmak zorundadır.
Gelir vergisi mükellefleri ise mükellefiyet tesisi sırasında başvurmak zorundadır.
E-TEBLİGAT’A KİMLER BAŞVURMAK ZORUNDADIR
E-Tebligat’ a
– Kurumlar Vergisi Mükellefleri
– Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden Gelir Vergisi mükellefi olanlar,
– İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler.
Kazançları Basit Usulde tespit edilenlerle, gerçek usulde vergiye tabi olmayan Çiftçiler bu uygulamadan muaf tutulmaktadır.
E-tebligat yapılan mükellefe borcu ile ilgili bildirim vergi dairesi tarafından elektronik ortamda gönderilecek, bunun yanı sıra mükelleflerin istemeleri durumundan SMS yani cep telefonundan kısa mesajla da bilgi sahibi olacaktır. Mükellefe yapılan elektronik ortamda yapılan tebligat, mükellefin elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
Zorunlu veya ihtiyari olarak e-tebligat başvurusunda bulunan mükelleflerin bu sistemde istekleri ile çıkmaları imkanı bulunmamaktadır.
E-tebligat için başvurma zorunluluğu olduğu halde başvurmayan mükelleflere VUK mükerrer 355. maddeye göre cezai işlem uygulanacaktır.
Yukarıda yapılan açıklamalar göz önüne alındığında e-tebligat alma zorunluluğu olan vergi mükelleflerinin yılsonunu beklemeden ilgili vergi dairesine veya www.gib.gov.tr adresinden gerekli başvuruları yapmaları gerekmektedir.

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.