BAKANLIK, BELEDİYELERİ UYARDI: SÜRELİ OLMAYAN GAZETELERE İLAN VERİLMESİN… - Reyhanli Gizem Gazetesi - Reyhanlının Bağımsız Siyasi Gazetesi Haberin Adersi- Güncel Haber Sitesi Reyhanlı'nın KalbiReyhanli Gizem Gazetesi – Reyhanlının Bağımsız Siyasi Gazetesi Haberin Adersi- Güncel Haber Sitesi Reyhanlı'nın Kalbi

26 Eylül 2022 - 08:23

BAKANLIK, BELEDİYELERİ UYARDI: SÜRELİ OLMAYAN GAZETELERE İLAN VERİLMESİN…

BAKANLIK, BELEDİYELERİ UYARDI: SÜRELİ OLMAYAN GAZETELERE İLAN VERİLMESİN…
Son Güncelleme :

19 Şubat 2019 - 9:23

Bu Haber 18 kez okunmuştur.
reklam

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 İl Valisi’ne gönderdiği yazıyla, belediyeleri, gelişigüzel yayınlanan ve süreli olup olmadığı şüpheli gazetelere ilan ve reklam vermemesi konusunda uyardı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği’ne bir yazı gönderilerek, ülkemizdeki tüm belediyeler, resmi ilan ve reklam yayınları konusunda uyarıldı. Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nce Bakan adına Valiliklere gönderilen yazıda, ‘Yerel yönetimlerce, resmi ilanların ve resmi ilan kapsamı dışındaki muhtelif ilanların Basın bu minvaldeki ilan ve reklamları yayınlama hakkı bulunmayan, İlan Kurumu aracılığı olmaksızın gelişigüzel yayınlanan, süreli olup olmadığı dahi şüpheli yayınlarda neşrettirildiği’ne dikkat çekildi.
Basın İlan Kurumu Hatay Şube Müdürü Soner Kavak’ın konuyla ilgili bilgilendirme ve uyarı açıklaması şöyle:
“Yazıda da belirtildiği gibi, hem Kanun hem de Kurumumuz yönetmelik ve Genel Kurul kararlarında, ‘Kanun, tüzük veya yönetmelik gereği yayınlanması zorunlu olan ilânlar, Merkezî yönetim kapsamındaki idareler, mahallî idareler, sosyal güvenlik kurumları, kamu iktisadî teşebbüsleri, kamu hukuku tüzel kişiliğini haiz teşekküller ile sermayesinin yarısından fazlası bu teşekküllere ait veya bunların yüzde elliden fazla sermaye payı olan iştiraklerinin reklâm niteliği taşımayan ilânları, resmî ilândır’ denilmektedir. Resmi ilanların ise ancak Basın İlan Kurumu aracılığı ile gazetelerde yayınlanabileceğine hükmedilmiştir. Ayrıca, anılan kurum, kuruluş, teşekkül ve idarelerin de resmi ilan dışındaki tüm reklamları da resmi ilan gibi işlem görmekte aralarında tüm belediyelerin de bulunduğu bu yerler, reklamlarını da tıpkı resmi ilan gibi Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayınlatmak zorundadır. Belediyelerimizin yanı sıra, mevzuatımızda belirtilen diğer yerlerin de Resmi İlan ve Reklamlarını Kurumumuz, Aylık Süreli Yayınlar Listesi’nde yer alan gazetelere Kurumuz aracığıyla vermeye özen göstermesi gerekmektedir.”
Valilerin, illeri dahilindeki belediyelere duyurulması istenen yazı ise şöyle:
“Yerel yönetimlerce, resmi ilanların ve resmi ilan kapsamı dışındaki muhtelif ilanların Basın bu minvaldeki ilan ve reklamları yayınlama hakkı bulunmayan, İlan Kurumu aracılığı olmaksızın gelişigüzel yayınlanan, süreli olup olmadığı dahi şüpheli yayınlarda neşrettirildiği, Resmi ilan ve reklamların Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun, bu Kanuna dayanılarak yapılan Yönetmelik ve alınan Genel Kurul kararlarında belirtilen şartları taşıyan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz süreli yayınlarda neşrettirilmesi gerektiği, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünce güncel şekilde hazırlanan ‘Aylık Süreli Yayın Listesinin’ Basın İlan Kurumu’nun internet sitesi https://ilanbis.bik.gov.tr/Uygulamalar/AylikListe adresinde kolaylıkla kullanılıp istifade edilebilecek bir şekilde duyurulduğu, Basın İlan Kurumu’nun görev alanında bulunan yerlerdeki gazete ve dergilerde yayınlatılacak resmi ilan ve reklamların, Kurum’un hazırladığı ‘Aylık Süreli Yayın Listesinde’ yer alan gazete ve dergilerde anılan Kanun hükümlerine göre yayınlattırılması gerektiği belirtilmiştir. Konunun, iliniz dahilindeki bütün belediyelere duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.